Digitaal Logboek

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heeft u een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid en welzijn van mens en omgeving. Deze zorgplicht houdt in dat een installatie altijd volgens de opgenomen voorschriften moet functioneren en dat beheer, onderhoud en controle adequaat worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat het bijhouden van een logboek een tijdrovende klus is, waardoor deze vaak niet ‘up-to-date’ is. Met het digitale beveiligingslogboek kunt u dit op een eenvoudige wijze aantonen.

Beheer- en onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd aan de diverse installaties worden direct verwerkt door gebruik van een telefoon of tablet, waardoor het logboek altijd ‘up-to-date’ blijft.
Het digitale logboek is nu alleen nog geschikt voor brandmeldinstallaties en noodverlichting, maar in de toekomst zal dit worden uitgebreid met o.a. inbraaksystemen.

Voordelen

 • Tijd- en kostenbesparend
 • 2 gebruikersniveaus mogelijk
 • Alle documenten altijd en overal online beschikbaar voor de gebruiker
 • Mogelijkheid herinneringsmeldingen voor beheer en onderhoud via email
 • Goede dossiervorming voor bijv. regelgeving en certificaten
 • Standaard rapportage te gebruiken bij onderhoud en beheer
 • Een real time en chronologischer overzicht van alle gebeurtenissen

BRANDMELDINSTALLATIES

Het logboek voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties mag conform de NEN2535/NEN2575 als digitaal logboek worden uitgevoerd, mits de functie en uitvoering overeenkomen met de normen. Ons digitaal logboek voldoet hieraan en heeft o.a. de volgende mogelijkheden:

 • Formulieren waarop aantekeningen worden gehouden van het beheer, de controle en het onderhoud volgens NEN 2654-1
 • Bedieningsvoorschrift in de Nederlandse taal
 • Installatieplattegronden, blokschema’s en functiematrixen
 • PvE
 • Berekening van het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen
 • Versiebeheer van tekeningen, PvE’s etc.

https://www.pbtlogboek.nl/

Wilt u meer weten over brandbeveiliging? Neem contact op met onze specialisten. Bel 088 – 130 03 33 of vul het contactformulier in.

 

Benieuwd naar brandbeveiligingsoplossingen voor uw organisatie?

Neem contact op!