Brandpreventie & wetgeving

De wet- en regelgeving is belangrijk. Het doel is de veiligheid van burgers en werknemers in woningen en bedrijfspanden te garanderen. Wij houden u graag op de hoogte van algemene wet- en regelgeving.

Regelgeving

De Nederlandse overheid is begin twintigste eeuw gestart met het opstellen van regelgeving die betrekking heeft op brandveiligheid. Gebruik van brandbare materialen, kaarsen en een hogere bevolkingsdichtheid, vooral in de steden, deden de overheid besluiten wetgeving en regelgeving te ontwikkelen.

Eén van de latere uitkomsten van dit besluit werd gevormd door de brandweerwet van 1985, die overigens in 2010 is opgeheven. In deze wet werden allerlei zaken geregeld die risico’s op en gevolgen van brand moesten beperken. De wet regelde ook zaken die te maken hadden met het voorkomen van brand.

Veel wijzigingen afgelopen decennia

De laatste 15 jaar hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden, die van invloed zijn geweest op het niveau van brandveiligheid van zowel woningen als bedrijfspanden. In 2003 en 2007 werd in dit kader het bouwbesluit aangepast. Per 1 januari 2012 is dit besluit opnieuw gewijzigd. Het betekent dat architecten, aannemers maar ook beveiligingsbedrijven in moeten kunnen spelen op gewijzigde regelgeving. PBT heeft altijd de meest actuele kennis in huis en is in staat regelgeving op een juiste manier te interpreteren en toe te passen.

Binnenkort kunt u hier meer lezen over de brandweerwet en de recente bouwbesluiten.

Brandpreventie tips

Een brandveilige werkomgeving of woning bereikt u niet alleen door goede brandbeveiligingsmaatregelen. Ook gedrag van werknemers en bewoners kan het risico op brand verkleinen. Met de volgende aandachtspunten maakt u uw werkplek of woning merkbaar veiliger:

  • laat apparaten niet langere tijd onbeheerd in de stand-by stand staan;
  • berg brandbare en ontvlambare (vloei)stoffen veilig op (in een droge, koele en afgesloten ruimte);
  • brand alleen kaarsen of waxinelichtjes onder toezicht en zorg dat de ondergrond stabiel is;
  • vervang beschadigde snoeren en stekkers;
  • laat elektriciteit alleen door professionals aanleggen en onderhouden;
  • zorg dat brandbare en ontvlambare stoffen niet in de buurt staan of komen van warmtebronnen;
  • houd bij de aankoop en inrichting van ruimtes rekening met de brandbaarheidsfactor van materialen of goederen.

Benieuwd naar brandbeveiligingsoplossingen voor uw organisatie?

Neem contact op!