Onze missie & visie

Missie

Als specialist in elektronische beveiliging en telecommunicatie willen we voor onze opdrachtgevers de partner zijn die gegarandeerd over uitgebreide en actuele kennis beschikt op het gebied van techniek en regelgeving.

De partner die analyseert, adviseert, installeert en onderhoudt. Moderne, hoogwaardige technologie vormt voor ons geen doel maar een middel om in eenvoudige en complexe vraagstukken tot die oplossing te komen die het gewenste effect sorteert, nu en in de toekomst.

Betrouwbaarheid, verantwoorde prijsstelling en 24/7-service zijn de pijlers waar de duurzame relatie met onze opdrachtgevers op rust. Onze leveranciers leggen we langs dezelfde strenge kwaliteits-meetlat als ons eigen handelen.

Visie

De visie van PBT Beveiliging en Telecom BV omvat meerdere onderdelen. De basis wordt gevormd door een sterk kwaliteitsbewustzijn en het centraal stellen en ontzorgen van onze klanten. Tevreden klanten als uitgangspunt; nu en in de toekomst. Deze principes komen in alle facetten van ons handelen terug. Ons serviceniveau zal in de nabije toekomst verder opgetrokken worden. Ook zal de rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in onze bedrijfsvoering toenemen.

Vanuit een ruime ervaring in de beveiligings- en telecomsector is onze kennis van de hieronder vallende disciplines inmiddels bijzonder breed én diep. We hechten er grote waarde aan dat dit zo blijft, dat we vooruitstrevend zijn en blijven als het gaat om adviseren en toepassing van de meest moderne en doeltreffende technologie.

PBT Beveiliging en Telecom BV heeft als één van de doelstellingen voor de toekomst: groei, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. De strategie die hiervoor gebruikt zal worden is de zogeheten inktvlekstrategie, waarbij vanuit nieuwe locaties nieuwe regio’s bewerkt worden.

Service Profit Chain en Customer Intimacy zijn twee speerpunten voor de toekomst. Hiermee willen wij de gewenste groei en verdere professionalisering van onze dienstverlening bereiken. Wij hebben als doel, duurzame partnerships met onze klanten, klein en groot, aan te gaan.