Vuurbelastingsberekeningen

Bij vuurbelastingsberekeningen staat de beheersbaarheid van een brand centraal. Om een brand beheersbaar te houden moet een (bedrijfs)gebouw worden ingedeeld in brandcompartimenten. Dit om zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen vluchten en de brand te blussen.

De maximale oppervlakte van een brandcompartiment mag normaal 1000 m2 bedragen. Bij een gebouw met een industriële toepassing dient het brandcompartiment om functionele redenen vaak een groter oppervlakte dan de maximaal toegestane waarde te zijn. Op basis van de te verwachten vuurbelasting beoordelen wij welke oppervlakte en onder welke voorwaarden een groter brandcompartiment kan worden geaccepteerd. Deze beoordeling is gebaseerd op het “Brandbeveiligingsconcept: Beheersbaarheid van brand” (het reken-/beslismodel). Vaak krijgt men op basis van deze beoordeling toch toestemming voor een grotere oppervlakte van het brandcompartiment.