Programma van Eisen

In een PvE (Programma van Eisen) zijn de uitgangspunten van een installatie vastgelegd. Een Programma van Eisen is wettelijk vereist voor veel gebouwen. Het is de basis voor het certificatieproces. De brandweer, eigenaar en/of verzekeraar ontvangen dit document ter goedkeuring.

PBT Beveiliging en Telecom BV is bevoegd een PvE op te stellen voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.

Certificeren

De gebruiksvergunning ontvangt u pas als de benodigde certificaten zijn verstrekt. PBT keurt de tekeningen van de installateur, begeleidt de montage en verzorgt tevens de certificatie. Voor de ingebruikname van een pand is het belangrijk dat dit certificatieproces voorspoedig verloopt. PBT organiseert dit graag goed voor u.