Bouwplantoetsing: de eerste stap naar een brandveilig gebouw!

Juist bij de ontwerpfase van een gebouw, is het verstandig PBT het ontwerp te laten toetsen op brandveiligheid. Zo kunt u onaangename verassingen bij de aanvraag van de bouwvergunning voorkomen. Tijdens een inspectie op locatie bekijken wij of het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit en Bouwverordening. Tevens adviseren wij u over mogelijke verbeterpunten.

In het Bouwbesluit heeft de overheid voorschriften vastgelegd voor bouwwerken om bewoners, gebruikers en omgeving te beschermen tegen gevaren. De maximaal toelaatbare grootte van een brandcompartiment is hierin bijvoorbeeld vastgelegd. Vaak past deze maximale grootte niet binnen het gestelde gebruiksdoel. PBT adviseert u hierin over een passende oplossing.

Bij bouwkundige plantoetsing gaat het onder andere om de volgende zaken:

  • Brandcompartimentering
  • Weerstand op bezwijken van de draagconstructie
  • WBDBO-bepaling (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag)