Om aan te kunnen tonen hoe betrouwbaar de systemen zijn die wij aan leggen, en hoe vakbekwaam onze medewerkers zijn. Laten wij ons jaarlijks toetsen en certificeren door een onafhankelijke en betrouwbare instantie. Dit jaar zijn wij door DEKRA getoetst. DEKRA toetst en certificeert bedrijven en begeleidt op persoonlijk wijze gedurende het traject.

Het BRL BORG-inbraak certificaat is gebaseerd op het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf. Als onafhankelijke certificerende instantie toetst DEKRA of wij voldoen aan de criteria van dit schema.

En worden wij voorzien van een BORG-certificaat en -opleveringsbewijs. Zo kunnen wij aantonen dat ons personeel over de juiste capaciteiten beschikt, maar ook dat de systemen betrouwbaar zijn en volgens de geldende installatievoorschriften worden onderhouden.Met een BORG-certificaat kunnen wij prospects sneller overtuigen van onze deskundigheid en komen wij in aanmerking voor een plek op de shortlist van verzekeraars.

Ook voor de BMI heeft DEKRA ons gecertificeerd. In april 2012 introduceerde het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) de nieuwe certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) 2011. De drie schema’s vervangen per 1 september 2014 de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het leveren (en ontwerpen), installeren en onderhouden van brandmeldinstallaties zijn drie totaal verschillende disciplines. Het is lastig om deze drie specialismen in één regeling (BMI 2002) te laten terugkomen. Daarom is besloten om voor elk specialisme een apart certificatieschema (certificatieschema’s BMI 2011) op te stellen. Meer weten over de certificatieschema’s kijk op: http://www.dekra-certification.nl/nl/bmi

De KIWA heeft ons op de REOB certificering getoetst en ook hier heeft PBT aangetoond alles op orde te hebben.